Sportovní turnaje 

Naši zahraniční studenti mají obrovskou příležitost v podobě ubytování velice blízko univerzitního sportovního areálu. My jsme si toho velice dobře vědomi, a proto pravidelně organizujeme různá sportovní klání. Mezi ty, které se pravidelně opakují, patří například volejbal, basketball, horolezecká stěna, či box. Pro zájemce však také organizujeme turnaj ve stolním fotbalu.

 

Sport tournaments 

Our foreign students have a great opportunity in the form of their accommodation being very close to the university sport complex. We are very well aware of this fact, and therefore we regularly organize various sport events. Regular events include volleyball, basketball, climbing wall or box. However for those who are interested we also organize for example a table football tournament.