Café Lingua is a project which emphasizes the importance of communication between students as a means of breaking cultural stereotypes and also as a gateway to mutual understanding. It is an opportunity for both foreign as well as local students to learn many languages for free through an entertaining way and between friends. The rule usually is that everyone teaches his or her native language but it mostly depends on knowledge as well as creativity of our students. Teaching English, Turkish or Spanish is usually on the list regularly. But would you prefer to improve your knowledge of Klingon or Elvish? Try your luck and come to join us!

For more information you can contact us at events@esn-usti.cz 

Our most warm thanks goes to Eurocentrum Ústí nad Labem which supports us.

 
Café Lingua je projekt, který vyzdvihuje význam komunikace mezi studenty, jakožto nástroj pro bourání kulturních stereotypů a zároveň jako bránu k porozumění. Jedná se o možnost pro všechny zahraniční i české studenty učit se mnoho různých jazyků bez jakéhokoli poplatku a zábavnou formou. Pravidlem bývá, že každý učí svůj rodný jazyk, přičemž nezáleží jenom na znalostech, ale také na kreativitě účastníků. Výuka češtiny, turečtiny, či španělštiny je na seznamu pravidelně. Chtěli byste však zdokonalit svoji znalost klingonštiny či elfštiny? Zkuste své štěstí a přijďte se podívat!
 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na events@esn-usti.cz 

Děkujeme Eurocentru Ústí nad Labem, které nás v tomto projektu podporuje.