It can be said that it is a “little bit different party”.  Erasmus is a time of exploring countless opportunities, experiences and various aspects of the nightlife that life of a student offers. That is the right time for our Responsible Party. At first glance, it might seem that it is a party like any other. That is not the case.During this event, our volunteers provide international students with information how to “have fun responsibly.” Students learn about the importance of continuous consumption of food and soft drinks. They also try out a variety of activities which are designed to further enhance the awareness and to change their view on different possibilities of entertainment.

Dalo by se říci, že se jedná o „párty tak trochu jinak.“ Pobyt v rámci výměnných programů je časem zkoumání nepřeberného množství možností, zážitků a různých aspektů nočního života, které studentský život nabízí. V tuto chvíli tedy přichází na řadu naše Responsible party. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o večírek, jako každý jiný. Není tomu tak! Naši dobrovolníci během této akce poskytují informace zahraničním studentům o tom, jak se „bavit zodpovědně“. Studenti se dozvědí o významu průběžné konzumace jídla i nealkoholických nápojů a vyzkoušejí si velké množství různých aktivit, které mají za úkol toto povědomí dále prohloubit a změnit tak jejich pohled na možnosti zábavy.