Dne 5. října proběhla na pedagogické fakultě akce pod záštitou „Mezinárodního dne učitelů.“ Jistě jste o ní všichni slyšeli, protože, co si budeme povídat, jednalo se o akci velice zajímavou!

Co se zde odehrávalo?
Akce byla rozvržena na dva bloky přednášek, na kterých se vystřídala samá zvučná jména naší univerzity, jmenovitě např. PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., a další. Nebyla by to ale správná vysokoškolská akce, pokud by na ní chyběl i doprovodný program!

Z přednášek rovnou na koncert!
V odpolední části se zde studenti mohli odreagovat u venkovního koncertu hudebníků KHV a KAJ, využít posezení u „Čajovny u vysmátý žáby“ či si právě u našeho Erasmus stánku zjistit všechny potřebné informace, které by se rádi dozvěděli před samotnou účastí v tomto programu.

Kvíz o EU
Abychom si samozřejmě prověřili znalost studentů, rozdávali jsme po celou akci krátké testy, kterými prošli opravdu jen Ti nejlepší. Možná si teď říkáte, že vidina testu studenty příliš nelákala, nicméně nabízená odměna v podobě dárkové tašky už byla dostatečnou motivací a za naše působení jsme testů rozdali opravdu hodně!

Kdo vyhrál?!
Všichni! Test byl naprosto anonymní, tudíž je těžké určit vítěze, nicméně i tak musím ještě jednou pogratulovat dvěma studentkám, kterým se podařilo zodpovědět všech deset otázek naprosto bez chyby! A odnesly si nejen tak naši upomínkovou tašku, ale i velkou poklonu.

A co teď?
Teď už nezbývá než poděkovat všem organizátorům, účinkujícím a v neposlední řadě i všem studentům, kteří se nezalekli ani nepříliš hezkého počasí, a akce se zúčastnili.