Po příjezdu zahračniho studenta je nutné oznámit fakultnímu koordinátorovi a Buddy Coordinatorovi, že student v pořádku dorazil do Ústí nad Labem (napsat přesné datum, kdy dorazil) a koordinátor připraví a následně zašle jeho studentské číslo i s heslem. Tyto údaje jsou potřebné k přístupu na STAG a na kolejní internet. Student také obdrží po svém příjezdu email od fakultního koordinátora s informací o termínu konání hromadné informační schůzky. Neposílejte studenta za koordinátorem samostatně.