Všichni zahraniční studenti si před příjezdem vyplňovali žádost o studentskou kartu. Pokud tak neučinili, žádost se dá podat i dodatečně na této adrese - http://renee.ujep.cz/rene/online_zadost_en/index.php . Až bude karta připravena k vyzvednutí, bude student informován emailem. Neposílejte je pro karty sami, vždy jděte s nimi a připomeňte svému studentovi, že budou muset zaplatit poplatek za kartu 100 Kč. 
Kartu vyzvednete v centru KAS v Pasteurově ulici č. 1. (Budova rektorátu, stejné patro, kde jste si vyzvedávali svou studentskou kartu, ale místo doprava do kanceláře půjdete doleva, do kanceláře Oddělení pro vnější vztahy). 
Studentskou kartu studenti potřebují i při vstupu na koleje.