Všichni zahraniční studenti musí mít na dobu pobytu v ČR sjednané zdravotní pojištění! 

V uvítacím emailu mají studenti napsáno, že pojišťovnu mají konzultovat se svým Buddy. Pokud se vás (především Turci) ptají, jaké pojištění mají mít, tak jim zásadně nedoporučujte Slavii, ale TR 111! Pojišťovna Slavie proplácí jen velmi málo zákroků a navíc zpětně. 

Studenti z členských států EU

Studenti z členských států EU a ze zemí, se kterými má ČR smlouvu o poskytování bezplatné zdravotní péče (modrá kartička zdravotní pojišťovny se znakem EU), se musí po příjezdu registrovat u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jděte tam s ním, trvá to asi 5 minut. Student dostane potvrzení o provedení bezplatné zdravotní péče. Potvrzení se vydává zdarma. Nezapomeňte studentovi zdůraznit, ať si toto potvrzení vezme sebou vždy, když navštíví lékaře. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Mírové náměstí 35/C
Ústí nad Labem 
Po, St         8:00 - 17:00
Út, Čt, Pá     8:00 - 15:00 

Studenti z Turecka 

Vzhledem k existenci mezinárodní smlouvy mezi ČR a Tureckem nemusí mít studenti uzavřené cestovní zdravotní pojištění, musí však být pojištěncem místní zdravotní pojišťovny v Turecko a tuto skutečnost doložit potvrzeným formulářem TR/CZ 111 (tento formulář si musí nechat potvrdit ještě před příjezdem do ČR). Držitel tohoto potvrzení se může zaregistrovat u české zdravotní pojišťovny a získat zde tzv: “Potvrzení o registraci” nebo “Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR”. 

Studenti ze zemí mimo EU (netýká se Turecka) 

Pokud cizinec žádá v zahraničí cestovní zdravotní pojištění, může být sjednáno nejen u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky, ale i u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), nebo ve státě, jehož je cizinec občanem či ve kterém má povolen pobyt. V těchto případech je však cizinec povinen současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předložit i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka. Na požádání musí rovněž předložit doklad o úhradě pojistného na celou dobu požadovaného pobytu na území. Podrobné informace naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-nauzem...