Movie Night is a very popular event organized by ESN with the help of Erasmus students themselves. The event itself is organized in the very center of things in a common room within the dormitories of the university. Every two weeks representatives of one nationality choose a movie which is somehow typical or deals with important historical or cultural events of their country. ESN takes care of the place for movie screening as well as all the necessary technical support. The proverbial icing on the cake is prepared snack which helps to bring the atmosphere to share the enthusiasm of a joint cinematic experience.

Movie Night neboli „Filmový večer“ je velice oblíbený program, který ESN pořádá ve spolupráci se studenty samotnými. Večer jako takový, je pořádán v samotném centru dění, přímo ve společenské místnosti univerzitních kolejí. Každých čtrnáct dní zástupci jedné národnosti vyberou film, který je nějakým způsobem typický, významný pro historii či kulturu země, z které pochází. ESN pak zařizuje jak prostor pro promítání filmu, tak veškeré potřebné technické zázemí. Příslovečnou třešničkou na dortu je pak připravené občerstvení, které dopomáhá navodit co nejpřívětivější atmosféru pro sdílení nadšení ze společného filmového zážitku.