Themed parties

Themed parties are typical for every semester. In addition to their specificity, they are also typical for their uniqueness. These are events that take place only once per year due to the fact that these parties follow certain days on the calendar. Our most famous themed parties include Halloween party, which was also repeatedly considered to be one of the best. We also organize for example Christmas party or St. Patrick’s Day.

Tematické párty

Pro každý semestr jsou typické tzv. tematické párty. Kromě specifického ztvárnění, je pro tyto události typická také jedinečnost. Jedná se o program, který se většinou uskutečňuje pouze jednou za akademický rok, vzhledem k návaznosti na určité dny v roce. Mezi naše nejznámější tematické párty patří například Halloween, který zároveň opakovaně patří mezi nejoblíbenější. Dále pořádáme například také tzv. Vánoční párty, či Sv. Patrika.