Sport tournaments 

Our foreign students have a great opportunity in the form of their accommodation being very close to the University sports complex. We are very well aware of this fact, and therefore we regularly organize various sports events. Regular events include volleyball, basketball, climbing wall or box. However, for those who are interested, we also organize for example a table football tournament.

Sportovní turnaje 

Naši zahraniční studenti mají obrovskou příležitost v podobě ubytování velice blízko univerzitního sportovního areálu. My jsme si toho velice dobře vědomi, a proto pravidelně organizujeme různá sportovní klání. Mezi ty, které se pravidelně opakují, patří například volejbal, basketball, horolezecká stěna, či box. Pro zájemce však také organizujeme turnaj ve stolním fotbalu.