Druhý zářijový víkend jsem měla šanci se díky podpoře zahraničního oddělení UJEP opět podívat do "mekky" všech ESNerů - do Bruselu, konkrétně do ESN House, kde probíhal už druhý letošní Presidentský meeting. Nakonec se nás sešlo celkem 13, včetně Presidentky Inetrnational Boardu Safi Sabuni, která celý meeting vedla. 

Připraveny pro nás byly workshopy, první s bývalou Presidentkou belgického ESN a Maxem, bývalým Presidentem ESN Switzerland, kteří s námi prošli analýzu SWOT a společně jsme si tak mohli projít silné a slabé stránky našich organizací v jedotlivých státech.

Další workshop byl vedený Davidem, bývalým Presidentem ESN International, se kterým jsme prošli jednotlivé struktury a navzájem jsme prodiskutovali názory na různé otázky, které nám Davide pokládal, prošli jsme od témat jako je sebemotivace až po řízení týmu a názory na témata, která se obecně probírají v ESN International. Každý pak měl vyhrazený čas na řešení vlastních těmat osobně s Davidem, což většině účastníků prý velmi pomohlo při jejich další práci. Já jsem šla jako tradičně vařit společně s Presidentkou ESN Hungary.

Během následujících dnů jsme se věnovali především diskuzím, řešili jsme například krizové situace, které nastávají v týmu, nastavení různých procesů a komunikačních kanálů a při společné session jsme si nastínili problémy, které mohou nastat a také to, jak bychom je řešili. Také jsme se zaměřili na institucionální partnery v každé zemi, od Bennyho (člen ICE) jsme dostali pár velice užitečných rad jak rozvinout a zlepšit vzájemnou spolupráci s partnery.

Celý meeting byl i díky nízké účasti velice příjemný, měli jsme totiž spoustu času na osobní seznámení a také na řešení konkrétních témat s danými Presidenty, například při společném grilování.

Klára Vohlídková, President ESN CZ a člen ESN Usti