♥ BUDDY VŽDY ♥

...se chová tak, aby nepoškozoval dobré jméno ESN, potažmo ESN Usti.
...podává zahraničním studentům pravdivé a ověřené informace.
...respektuje práci ostatních v klubu
...dodrží to, co slíbí.
...respektuje kulturní rozdíly a různé potřeby studentů.
...se snaží pomoci svému studentovi.
...odpovídá včas a věcně.
...rád tráví čas se zahraničními studenty a ostatními členy klubu.
...myslí na to, že je členem dobrovolnické organizace.
...s radostí dělá svoji práci :)

× BUDDY NIKDY ×

...neodmítne pomoci i ostatním zahraničním studentům.
...není na svého zahraničního studenta hrubý či vulgární. 
...nedělá to, co by mu bylo nepříjemné/není v souladu s jeho životními hodnotami a principy.
...nenese odpovědnost za činy zahraničního studenta.
...nezneužívá kontakty na členy ESN a zahraniční studenty ke komerčním účelům.
...se nebojí zeptat ostatních členů klubu.
...není fakultním koordinátorem.
...není rodičem zahraničního studenta.
...není oficiálním překladatelem do ostatních světových jazyků.
...není řidičem a ani jiným sluhou zahraničních studentů.